היתרונות של תוכניות טיפול תרופתי הקהילה

תמיכת עמיתים

רשת של חסידי התאוששות עמיתים הוא אחד היתרונות של תוכנית טיפול תרופתי הקהילה. רשת זו מספקת הזדמנויות חברתיות חלופיות, כגון ספורט קבוצתי, סעודות חג מרוכז משפחתי ומפגשי משכורת התמקד בפעילויות אלכוהול ונטולי סמים.

מקיים שילוב שירות

תוכניות טיפול תרופתיות מבוסס קהילה לנצל את השירותים כי הם הפועלים כיום בתוך הקהילה מושפעות לרעה בסמים, כמו לבריאות המשפחה הכנסה נמוכה (WIC), תוכניות למניעת איידס ואת מערכת המשפט הפלילי.

תמיכה חברתית

תוכניות טיפול תרופתי מבוססי קהילה לספק ארבעה סוגים החברתיים של תומכים שהוכיחו מוצלח טיפול תרופתי:. רגשי, סברה, אינסטרומנטלי מזוהה

טיפולים חדשים

מחקר לניסויים קליני זמין לתמוך טיפולים חדשים לטיפול. ניסויים אלו יכולים לספק מימון עבור קהילות מעוניינות להשתתף.

רצף הטיפול

שרותים מגוון תכנית טיפול תרופתי קהילת הטיהור טפולה עוקב. התיאום של שירותים שאינם מומחים כי יש צורך לפגוש את הלקוחות 'הצרכים הם יתרון לאוכלוסיה גדולה של לקוחות מכורים. הקהילה מבוססת טיפול יעיל בהתקשרות של שותפים קהילתיים. פיתוח של סביבה תומכת כי היא רגישה לתרבות ומגדר היא יתרון חשוב של תוכניות טיפול תרופתי הקהילה.