התיאוריה של אינטגרציה חברתית

המשמעות

אמיל דורקהיים, סוציולוג צרפתי, נזקפת הכנסת התיאוריה של אינטגרציה חברתית במאה ה -19. אינטגרציה חברתית היא האמצעי שדרכו אנשים מתקשרים, להתחבר לאמת אחד את השני בתוך קהילה. לפי התיאוריה הזאת, האנשים חווים יתרונות נפשית, רגשית ופיזית כאשר הם מאמינים שהם התורמים, קיבל חלק מקולקטיב. ללא תחושה של חיבור, הם יכולים לחוות דיכאון, בדידות וחולי פיזי שיכול להגביל אותם מהתנסות ופוריים, שמח.

איכות חיים

מדעני החברה מאוניברסיטאות קולומביה והרווארד ערכו איכות המחקר החיים בקרב חולים עם מחלת נפש חמורה בשנת 2003. החלת התיאוריות אינטגרציה חברתית להדגים את הערך הרגשי והנפשי של אינטראקציה ואזרחות עבור אנשים עם מוגבלות בתהליכי הקהילה, המחקר נתמך האמונה ששני אינטראקציה ואזרחות הן ציפיות סבירות הטיפול בחולה. בצטטו תכניות תעסוקה מוצלחות, המציבות אנשים עם מוגבלות משרות תחרותיות, שהמחקר מראה את היכולת הפוטנציאלית של שילוב חברתי בטיפול לטווח ארוך יעיל ותחושת בריאות בקרב חולים.

גופני בריאות

לפי דורקהיים, השתלבות חברתית פסולה היתה קשורה הסיכונים הבריאותיים של בידוד ממושך, כולל מחלה והתאבדות נפשית או פיזית. במחקר הצטננות פיטסבורג ביצע בשנת 2000 באוניברסיטת קרנגי מלון עם ילדים 'של בית החולים ואוניברסיטת פיטסבורג הספר לרפואה, מדענים מצאו כי שיעורי המחלה ירד כפרט' הרשת החברתית של גדל. תפיסת פרט תפקידן בחברה (כגון הורה, בן זוג, חבר) שנוצרה מצבים רגשיים ונפשיים חיוביים. תפיסה עצמית חיובית היתה קשורה לייצור הורמונים הקשורים בתפקוד מערכת החיסון. המחקר גם הציע תפקידים חברתיים מרובים וכן להשפיע חשיפה לכל אחת למודלים בריאותיים חיוביים והשפעה.

האימות

מדעני חברה בוחנים כיצד אינטגרציה חברתית חלה על דגמים סוציולוגיים אחרים לרבות התאוריה של אימות. אינטגרציה חברתית מסתמכת על קבוצת השווים כמניע אחד בשייר בסביבה אקדמית. מחקר נוסף מצביע על אימות ממרצים או מנהיגות ביצירת תחושה של הכללה לסטודנטים נאבקו עם השתלבות בסביבה לא מוכרת הוא גם מועיל. במחקרים הקשורים לאינטגרציה חברתית וההשפעה בשייר סטודנט, מדעני חברה להדגיש אימות כחלק חשוב של שילוב חברתי, בצטטו חוויות אקדמיות חיוביות עבור קבוצות מיעוט משולבות בסביבה אקדמית שבו הם חווים תמיכת סגל ואינטראקציה.

אינטגרציה

הסוציולוג הבריטי דייוויד לוקווד הצביע על הקשר בין אינטגרציה חברתית ושילוב המערכת. אינטגרציה של מערכות מחשב מתייחסת לקשר בין החברה לבין המערכת החברתית הרחבה יותר נועדה לספק הסדר. השילוב של שתי התיאוריות הללו בסופו של דבר לפתח את הרעיון של מצפון קולקטיבי, נושא ותאוריה הקשורות Macrosociology. Macrosociology בוחן את ההשפעות ארוכות טווח הפוטנציאלית של לחצים רגשיים והמנטליים על מערכות חברתיות כשקבוצות לחוות בידוד, התפכחות מחלות הקשורות חוסר ההשתלבות חברתית. התיאוריה האינטגרציה החברתית מראה כי חוסר אינטראקציה חברתית חיובית ויש לו קבלה השלכות שליליות מאדם, משפחה, קהילה מבט חברתית. מחקרי אינטגרציה הדגימו את ההשפעה של אינטראקציה החיובית על קבוצות של חברה מבודדות. העוסקים באופן פעיל בתפקידים חברתיים מסייע לאנשים לבנות את הערכה עצמית, בריאות גופנית ותחושה של מחויבות לקהילה סביבם.